Ilie Gorjan

Ilie Gorjan

13 februarie 2018 Membri 0

N: 21 iulie 1950, în comuna Orleşti, judeţul Vâlcea.

Poet, eseist, publicist, cercetător de istorie.

Fiul lui Constantin şi al lui Maria (născută Băcioiu), de profesie muncitori.

Studii: şcoala generală de 8 ani în Orleşti (1957-1965), Liceul teoretic „Gib Mihăescu” din Drăgăşani (1965-1969), Şcoala militară de ofiţeri a Ministerului de Interne din Bucureşti (1969-1972), Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti (1974-1978) şi Facultatea de arme întrunite a Academiei militare din Bucureşti (1978-1980). Aşadar, două licenţe: în drept şi în ştiinţa militară; curs post-academic la Academia militară din Bucureşti (urmat şi absolvit în 1992); curs post-universitar la Academia de poliţie din Bucureşti în specialitatea ştiinţe penale (urmat şi absolvit în 1994). Doctorat în drept, obţinut cu distincţia „magna cum laude” la Facultatea de drept din Craiova, în 2005.

Funcţii:a) funcţii de conducere militară în garnizoanele Constanţa (1972-1978), Craiova (1980-1982), Târgu-Jiu (1982-1986) şi Bucureşti (1986-2005); între ultimele funcţii: şef de birou şi şef de secţie în Inspectoratul General al Jandarmeriei, şef de stat major la Academia de poliţie din Bucureşti, adjunct pentru pregătirea personalului al Inspectorului General al Jandarmeriei. A obţinut toate gradele militare , de la locotenent, în 1972, la general-maior cu două stele, în 2004. În anul 2005 s-a pensionat la cerere;

 1. b) funcţii didactice, din 1991, la Academia de poliţie din Bucureşti, obţinând succesiv gradele didactice de preparator, asistent, lector şi, în 2007, conferenţiar universitar, funcţionând aici până în anul 2010. Din anul 2011 a predat la Facultatea de drept şi administraţie publică din Râmnicu- Vâlcea a Universităţii „Spiru Haret”, disciplinele: “contencios administrativ”, „Drept internaţional public” , „Protecţia juridică a drepturilor omului”, “Drept instituțional european” și “Drept european general”. În anul 2015 s-a pensionat la limită de vârstă.

Debut literar: ziarul „Gorjeanul” din Târgu-Jiu, nr.3-4 din 15 februarie 1994, cu poezia „Soldatul”.

Debut editorial: „Lacrimă şi dor”(poezie), Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, Bucureşti, 1999.

Colaborări la reviste literare: Luceafărul, Amurg sentimental, Ramuri, Harababura, Convorbiri literare, Cultura vâlceană, Povestea vorbei, Forum V (Râmnicu- Vâlcea), Studii vâlcene, Vatra veche și altele.

Membru al Uniunii scriitorilor din România, filiala Sibiu, din 30 iunie 2003.

Premii literare:

            – Premiul Editurii Ministerului de Interne pe anul 2001 pentru volumul de poezie „Liră şi scut” (2001);

            -Premiul Forumului cultural al Râmnicului pe anul 2009 pentru volumul de poezie „Flacără şi limpede trecere” (2008);

            -Premiul „George Ţărnea” pentru poezie al ziarului „Curierul de Vâlcea” pe anul 2011 pentru volumul „Cerul ca o lacrimă”;

            -Premiul Fundaţiei „Vâlcea 1” pe anul 2011 pentru volumul de versuri „Cerul ca o lacrimă”.

Scrieri literare:

 1. Lacrimă şi dor (poezie), cu prefaţa „Către cititor” de Ileana Vulpescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, 1999;
 2. Sub semnul sărutului (poezie), Timişoara, Editura „Helicon”, 1999;
 3. Tandem liric (poezie): Ilie Gorjan şi Nicolae Rotaru, cu prefaţa „Joc de doi” de Mircea Micu, Bucureşti, Editura „Artprint”, 2000;
 4. Liră şi scut (poezie), cu postfaţa „Cuvânt de veghe” de Ion Machidon, Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, 2001;
 5. Miez de lumină (poezie), cu un „Cuvânt înainte” de Eleonora Dima,  Bacău, Editura „Diagonal”, 2001;
 6. Clipa de rouă (poezie), cu un „Cuvânt înainte” de Geo Călugăru, Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, 2002;
 7. Bis in idem (poezie): Ilie Gorjan şi Nicolae Rotaru, cu prefaţa „Doi la unu” de Nicolae Dragoş, Buzău, Editura „Anastasia”, 2002;
 8. Aripa lumii (poezie şi proză scurtă), Bucureşti, Editura Rao, 2003;
 9. Cântec în amurg (poezie), cu un „Cuvânt înainte” de Ana Dobre, Deva, Editura „Corvin”, 2004;
 10. Pământul meu cu gust de seceră (poezie), cu prefaţa „Adevăr şi poezie-profil de luptător” de Aurelian Titu Dumitrescu, Bacău, Editura „Diagonal”, 2005;
 11. Pietre lucind a irişi (poezie), cu prefaţa „Lira şi bastonul de mareşal” de Horia Gârbea, Râmnicu- Vâlcea, Editura „Almarom”, 2006;
 12. Flacără şi limpede trecere (poezie), cu prefaţa „Nădejdi, iubiri şi credincioşie” de Nicolae Rotaru, Râmnicu- Vâlcea, Editura „Prisma”, 2008;
 13. Cerul ca o lacrimă (poezie), cu prefaţa „Ilie Gorjan-tot mai aproape de Olimp” de Maria Diana Popescu, Râmnicu- Vâlcea, Editura „Prisma”, 2010;
 14. Sărutul de pâine (poezie), Râmnicu- Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”, 2012;
 15. 101 poeme (poezie), Bucureşti, Editura „Biodova”, 2012;
 16. Poezii de până azi, Iaşi, Editura Tipomoldova, 2013;
 17. Itinerar paideutic- Colecția Opera Omnia-publicistică și eseu contemporan, Iași, Editura Tipomoldova, 2013;
 18. Ultimul sens (poezie), cu prefața “de un lirism molipsitor” de Petru Pistol, Râmnicu-Vâlcea, Editura “Antim Ivireanul”, 2015;
 19. Pământul meu cu gust de seceră (poezie-ediție revăzută și adăugită), cu o prefață “Epos și ethos oltenesc” de Ana Maria Tupan, Râmnicu-Vâlcea, Editura “Antim Ivireanul”, 2016.

Referinţe critice selective:

 1. în volume:

1.Florin Grigoriu în lucrarea „Medalioane”, Bucureşti, Editura Societăţii Scriitorilor Români,  2011, p. 253-254.

 1. b) în publicaţii periodice:
 2. Doru Popovici, Corespondenţe spirituale, în „Amurg sentimental”, Bucureşti, XI, nr.11(127), noiembrie, 2005, p. 12;

2.Horia Gîrbea, Flacără şi limpede trecere,  în „Luceafărul”, Bucureşti,  nr.23-24, 25 iunie, 2008, p.14;

3.George Voica, Pământul care ne cheamă întruna,  în  „Curierul de Râmnic”, Râmnicu Vâlcea,  18 iulie, 2008, p.7;

4.Victor Sterom, Fulguraţii,  în  „Viaţa de pretutindeni”, Arad,  nr.1-9, septembrie, 2009, p.229;

5.Ion Soare, Un gentleman al zilelor noastre-Ilie Gorjan,  în  „Forum V”,an V, Râmnicu Vâlcea,  nr.4 (17),  2010, p.27;

 1. Nelu Barbu, Lacrimi poetice, în „Forum V”, an V, Râmnicu Vâlcea, nr.4 (17), 2010, p.27;
 2. Ana Dobre, Un străjer al cuvântului, în „Cultura vâlceană”, Râmnicu Vâlcea, an IV,  nr. 44-45, ianuarie 2011, p.11;

8.Ioan Barbu, Colţul liric,  în  „Curierul de Vâlcea”, Râmnicu Vâlcea, an XXIII, nr. 6271, 26 aprilie, 2012, p.4.

 1. Ion Predescu, în “Săptămâna în Oltenia”, Craiova, 14 iulie 2014.

Scrieri de specialitate:

            1.Ghid-metodic pentru pregătirea profesională a cadrelor militare din Jandarmeria Română, Editura Ministerului de Interne, București, 1998;

 1. Lecția-formă principală de organizare a învățământului militar, Editura “Pygmalion”, Ploiești, 2001;
 2. Restricții legale și libertatea de decizie a autorităților administrative în apărarea ordinii publice (teza de doctorat), Editura Ministerului Administrației și Internelor, București, 2004;
 3. Drept administrativ (curs universitar), Editura „Lumina-Lex”, București, 2005;
 4. Comunicare educațională (curs universitar), Editura „Conphys”, Râmnicu-Vâlcea, 2007;
 5. Din istoria autorităților administrației publice ale județului Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”, Râmnicu-Vâlcea, 2012;
 6. Drept internațional public (curs universitar), Editura „Măiastra”, Târgu Jiu, 2013.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *