Mircea Braga

Mircea Braga

15 februarie 2018 Membri 0

BRAGA, MIRCEA. Profesor universitar, critic şi istoric literar. Căsătorit cu Rodica Braga, prozatoare şi poetă, membră a Uniunii Scriitorilor din România. Fii: Corin Braga, prof. univ. la Facultatea de Filologie a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj, prozator şi teoretician literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru corespondent al Acxademiei din Argentina, și Marian Braga, expert contabil.

Anul şi locul naşterii: 27.08.1938 în Sibiu.

Studii: Liceul “Gh. Lazăr”, Sibiu, 1955; Facultatea de Filologie, Univ. “Babeş-Bolyai”, Cluj, 1960; doctor în filologie din 1984, cu teza V. Voiculescu. Studiu critic.

Cariera: Prof., director adj., Şcoala generală nr. 5, Baia Mare, 1960-1962; şeful secţiei culturale a ziarului regional din Baia Mare, 1962-1966; instructor al secţiei regionale de artă profesionistă din Baia Mare, 1966-1968; director, Teatrul Dramatic din Baia Mare (1968-1970), director, Teatrul de Stat din Sibiu (1970-1974); preşedinte, Comitetul pentru Cultură şi Artă, jud. Sibiu, 1974-1979; şef de secţie, Revista “Transilvania”, Sibiu, 1979-1990; director general, Casa de Presă şi Editură “Transpres”, Sibiu, 1990-1995; director, Editura “Imago”, Sibiu, din 1995-prezent; prof. univ., Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, din 1995-2020. Director Școala doctorală, departamentul Filologie.

Debut absolut: Revista “Steaua”, Cluj, 1956.

Afilieri: Membru în Uniunea Scriitorilor din România (1977), membru în Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România. Director al Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” din Alba Iulia.

Volume: Spectacolul de teatru şi colaboratorii lui (în colaborare – 1970); Sincronism şi tradiţie (1972), Conjuncturi şi permanenţe (1976), Destinul unor structuri literare (1979), Istoria literară ca pretext (1982), V. Voiculescu în orizontul tradiţionalismului (1984), Când sensul acoperă semnul (1985), Recursul la tradiţie (1987), Pe pragul criticii (1992), Decupaje în sens (1997), Cultura – o utopie asumată? (2000), Epoca marilor clasici (2001; 2001; 2002), Teorie şi metodă (2002), Vasile Voiculescu (2002), Critică literară (2003; 2004), Replieri interpretative (2003), Dincolo de binele şi răul culturii (Fr. Nietzsche), vol. I (2006), Ideologia „Junimii” (coordonator – 2007), Constantin Noica şi Sibiul (2007), Incursiuni în imaginar, 3 vol. (coordonator – 2007-2008-2009), V. Voiculescu – Măştile căutării de sine (O hermeneutică a orizonturilor creaţiei) (2008). Geografii instabile (2010), Colocviile de critică ale Revistei „Transilvania” (2012), Despre ordinul suveran al receptării, (2013), Dincolo de binele şi răul culturii (Fr. Nietzsche), vol. 2 (2014), Ecce Nietzsche (București, Ed. Academiei Române, 2015),Ultima frontieră  (Buc., Ed, Ideea Europeană, 218), Biblioteca și irealul din real. Cronotopologie literară (Buc., Ed. Academiei Române, 2020).

Peste 40 de ediţii îngrijite şi prefaţate din opera unor scriitori ca: Ch. Baudelaire, V. Alecsandri, I. Creangă, I. Slavici, O. Goga, I. Minulescu, M. Sadoveanu, G. Călinescu, N. Batzaria, Constantin Noica, Aron Cotruş, Oscar Lemnaru, Șt. Aug. Doinaș, Emil Isac, Marceal Mureșeanu, Ona Olos.

Numeroase participări la volume colective.

Peste 1500 de studii şi articole.

Colaborări la periodice: Colaborări la: “Steaua”, “Tribuna”, “Luceafărul”, “Revista de istorie şi teorie literară”, “Limbă şi literatură”, ”Contemporanul”, “România literară”, “Astra”, “Vatra”, “Transilvania”, “Teatrul”, “Manuscriptum”, “Revue Roumaine”, “Convorbiri literare”, “Cahiers roumains d’études littéraires”, “Ramuri”, “Continent”, “Jurnalul literar”, “Curentul” (München), “Discobolul”, “Arhipelag”, “Acolada”, “Euphorion”, Caietele Echinox”, “Familia” ş.a.

Distincţii: Profesor emerit (2008). Premiul de critică şi istorie literară al Asociaţiei Scriitorilor din Sibiu (1982), Diploma Uniunii Scriitorilor din România (1984), Premiul „Opera omnia” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2006), Premiul de critică şi istorie literară al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2010), Premiul pentru critică al Atelierului Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” (2013). Premiul de teorie şi critică literară al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2013), Premiul ”Cartea Anului” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2016), Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române (2017), Premiul pentru întreaga operă ,,Zilele Revistei „Nord Literar”, Ediția a XIII-a (2018),  Premiul pentru teorie literară și culturală al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (2019).

Comentarii critice de: Ioana Bot, Constantin Cubleşan, Gabriel Dimisianu, Gheorghe Glodeanu, Gheorghe Grigurcu, Dan C. Mihăilescu, Florin Mihăilescu, Romul Munteanu, Z. Ornea, Irina Petraş, Mircea Tomuş, Constantin Trandafir, Iulian Boldea, C. Ungureanu, Răzvan Voncu, Maria Ana Tupan, Petre Isachi, Vasile Muscă ş. A, Diana Câmpan, Gabriela Chiciudean, Delia Munteanu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *