Maria Sass

Maria Sass

18 decembrie 2020 Membri 0

Profesor universitar (Disciplina: Literatură germană) la Facultatea de Litere și Arte a Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu, istoric și critic literar, traducător. Născută (27.02.1959) în comuna Ticușu Vechi (jud. Brașov), a absolvit Facultatea de Filologie și istorie din Sibiu, în anul 1983, ulterior activând ca profesoară de limba și literatura gemană la Liceul ,,Doamna Stanca″ din Făgăraș (1983-1991), iar din anul 1991 este cadru didactic la Universitatea ,,Lucian Blaga″ din Sibiu. Deține titlul de doctor în filologie din 1999. A publicat numeroase studii și articole preponderent pe teme de literatura germană  din spatiul lingvistic german și  de expresie germană din România. Este redactor șef al revistei Germanistische Beiträge, începând cu anul  2003, sub coordonarea sa au apărut 28 de volume de studii (2003-2020).

Volume publicate:

Coşbuc şi literatura germană (Sibiu, 2000);

Die Analyse dramatischer Texte [Analiza textelor dramatice ], (Sibiu, 2004);

Stationen deutscher Dichtung. Lyrische Texte und Balladen, Interpretationen, Dichterportraits [Etape ale poeziei germane. Texte lirice și balade, interpretări și portrete de scriitori], (Sibiu, 2006);

 Deutsch-rumänische interliterarische Kommunikation [Relații interliterare româno-germane], (Sibiu, 2008);

Volume coordonate:

 Ruralism and Literature in Romania [Literatura rurală din România], (împreună cu Șt. Baghiu, V. Pojoga: Peter Lang Berlin, 2019);

Rumäniendeutsche Seinszusammenhänge und weitläufigere Bezüge“. Literarische Kommunikation der deutschsprachigen Literatur Rumäniens – das Fallbeispiel Joachim Wittstock. [,,Conexiuni existențiale germane din România, privite într-un context mai larg″. Studiu de caz: Joachim Wittstock], (împreună cu St. Sienerth și Olivia Spiridon: Peter Lang Berlin, 2019);

 The Culture of Translation in Romania / Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien. [Cultura traducerii și traducerea literară în România], (împreună cu Șt. Baghiu, V. Pojoga: Peter Lang Berlin, 2018);

Wechselwirkungen im deutsch-rumänischen Kulturfeld. Beiträge zu Sprach- und Literaturkontakten aus interkultureller Perspektive [Interacțiuni culturale germano-române. Contribuții lingvistice și literare din perspectivă interculturală], (împreună cu Sunhild Galter și Ellen Tichy: Peter Lang, Frankfurt am Main 2015);

Scriftsteller versus Übersetzer. Begegnungen im deutsch-rumänischen Kulturfeld [Scriitori versus traducători. Relații culturale româno-germane, (împreună cu D. Sava și St.Sienerth: Peter Lang Verlag, 2013);

Literarische Zentrenbildung in Ostmittel- und Südosteuropa. Hermannstadt/Sibiu, Laibach/Ljubliana und weitere Fallbeispiele [Centre literare din centrul, estul și sud-estul Europei. Sibiu, Ljubliana și alte studii de caz], (împreună cu: M. Miladinović Zalaznic și St. Sienerth; IKGS  München, 2010);

Germanistische Beiträge Monographien. Beiträge germanistischer Nachwuchskräfte [Contribuții ale tinerilor germaniști]; (Serie der studii și articole, vol. 1-4, Sibiu: 2011-2014);

Schreiben ist zweifellos ein Ziegelrücken. Studien und Aufsätze zu Joachim Wittstocks Werk [Scrisul este fără îndoială o mișcare de cărămizi. Studii și articole  focusate pe opera lui Joachim Wittstock], (împreună cu: Sunhild Galter, Sibiu 2009);

Märchen und Sagen der Transsilvanischen Zigeuner. Gesammelt und aus unedirten Originaltexten übersetzt von Heinrich von Wlislocki. Mit einer Einleitung von Maria Sass [Basme și legende ale țiganilor din Transilvania, culese și traduse după texte originale de H. von Wlislocki], (volum îngrijit și prefațat de M. Sass:  Georg Olms Verlag Hildesheim-Zürich-New York  2009);

Europa und seine ‘Zigeuner’[Europa și țiganii săi], (împreună cu: Herbert Uerlings și Karin Iulia Patrut: Sibiu, 2007);

Schiller – Ehrung zum 200. Todestag [Omagiu lui Fr. Schiller la 200 de ani de la trecerea în neființă]. (O ediţie bilingvǎ româno-germanǎ, cu un  Cuvânt înainte şi  îngrijitǎ de Maria Sass. (Sibiu, 2005);

Traduceri (cărţi):

Forestiera Feltrinelli. Mit şi crâmpeie de realitate: Joachim Wittstock. (Traducere şi Postfaṭă de Maria Sass; Sibiu  2019).

Povestiri despre Astrid: Karin Gündisch. (Sibiu, 2004;2017);

 Jocurile noastre toate: Erika Mitterer, (Traducere şi Cuvânt înaine de Maria Sass, Sibiu: 2008);

 Das Sichere – Certitudine. Poezie religioasă: Erika Mitterer, (Traducere și prezentare: Maria Sass; Editia Doppelpunkt: Viena 2007);

Hermann Oberth – Reflecţii. Anecdote. Întâmplări hazlii: Hans Barth (ed.), (Sibiu, 2004);

Scrierile politice ale lui Eminescu: Joachim – Peter Storfa; (“Paideia”, Bucureşti 2003);

Protectoarea dalmată a Păcii. Pagini de proză: Joachim Wittstock. (Sub redacţia şi cu o postfaţă de Maria Sass, Sibiu 2009);

Traduceri (în reviste și volume colective):

Poezie: Georg Scherg, Hermann Hesse; proză: Wolfgang Borchert; studii științifice: Stefan Sienerth;

Colaborare le reviste de specialitate din țară și din străinătate: Germanistische Beiträge, Kronstädter Beiträge der Germanistik, Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, Euphorion, Spiegelungen (München), Der Literarische Zaunkönig (Viena), Transilvania etc.

Premiul Special al ALGCR (2019) pentru coordoonare de volum științific: The Culture of Translation in Romania/ Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien. Peter Lang  Verlag Berlin  2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *