Dumitru Munteanu

Dumitru Munteanu

18 februarie 2018 Membri 0

Prozator, poet, eseist, istoric şi publicist literar, s-a născut la 25 octombrie1948 în Telciu, Bistriţa-Năsăud.

Scriitor ”aparţinând structural neorealismului postmodern„ (Constantin Cubleșan), Dumitru Munteanu este unul dintre acei lucrători pe tărâmul literaturii ce consideră scrisul o profesie şi, aşa cum îl caracterizează scriitorul Victor Ştir:
„…nu iese la rampă să provoace valuri, ci se ascunde în anonimatul mesei de scris, dăruindu-ne, în fiecare, an una sau mai multe cărţi, creându-şi, nu un prezent gălăgios, ci un trecut respectabil.
Sensibilitatea şi sentimentalismul, un realism prietenos, detaşat dar şi uşor sarcastic sunt „armele„ ce îi asigură calitatea literară a portretelor psihologice realizate în romanele sale, dar şi consistenţa epicului ce recrează universuri existenţiale„.

Scrie de la vârsta de 17 ani, mai întâi versuri, apoi, într-un climat literar propice-în localitate trăind şi poeţii LUCA ONUL (supranumit « Prinţul metaforei ») şi George Roş, -mulţi ani aflat la conducerea Cenaclului George Coşbuc din Bistriţa- proză.

Între anii 1968-1970 scrie proză de mare întindere -roman-, mai întâi un roman istoric, « CORĂBIILE GENERALULUI FUSCUS », (ce avea să fie publicat abia în 1995, sub titlu « ADEVĂRATA PUTERE »), un roman poliţist ce se află şi astăzi în manuscris, nepublicat, un altul ”Ultimul înger” -SF, și romanulde capă și spadă, iniţial cu titlul « Cavalerul negru », publicat abia în anul 1995, sub titlul « ÎNTEMEIETORII », dar şi două cărţi pentru copii, ilustrate de pictorul Valeriu Mureşan, astăzi autor a mai multe volume de versuri.

În anul 1968 intră în învăţământ iar după terminarea Institutului Pedagogic este încorporat pentru satisfacerea stagiului militar, în Cluj-Napoca.

De aici, prin ofiţerul comandant de pluton, locotenentul (astăzi colonel în rezervă) Vasile Maluţan, -ce crede în destinul său de scriitor!- îşi trimite manuscrisele la mai multe Edituri -superiorul său efectuând serviciul de… agent literar şi curierat…

Un răspuns pozitiv primeşte în 1974 de la Editura Junimea din Iaşi, ce, într-un Referat de carte, întocmit de redactorul Virgil Cuţitaru, vorbeşte laudativ despre romanul istoric, afirmând că este o carte bună bine scrisă şi va fi publicată într-un tiraj de 40.000 de exemplare…

Editura nu-şi ţine însă promisiunea, autorul rămânând doar cu acel Referat, ce îi mai atenuează întristarea, având bucuria recunoaşterii calităţilor sale de prozator de către o personalitate literară a Iaşului…

O altă experienţă tristă o are cu Editura Dacia, unde scriitorul Vasile Rebreanu, directorul Editurii îl anunţă s-a hotărât publicarea a două din cărţile sale, fiind cuprinse în Planul Editorial pe anul 1992. Un nou eşec se întâmplă şi aici, Vasile Rebreanu fiind « trecut în rezervă » autorul rămânând doar cu broşura Planului editorial pe 1992, în paginile căruia este anunţată apariţia acelor două cărţi…

Debut literar:
Se întâmplă în anul 1980, cu povestirea „Scaunul”, în revista România literară, cu o prezentare a directorul revistei, criticul literar George Ivaşcu. (După apariţia acestei povestiri, autorului i se interzice, timp de 4 ani frecventarea cenaclului „George Coşbuc” din care făcea parte, este sancţionat de autorităţile şcolare, obligat să-şi părăsească, împreună cu familia, localitatea unde funcţiona, urmărit de organele de represiune comuniste până în 1989 şi mutat, în toată această perioadă, de la o Şcoală la alta).

Debut editorial:
În volumul „Debut ’86”, Editura Cartea Românească, în urma obţinerii Premiului pentru debut al Editurii, cu o prezentare de criticul prof. univ. dr. Ion Dodu Bălan şi postfaţă de Mircea Ciobanu.

Iniţiative culturale:
Revista-magazin „Viaţa Azi”, 1997-director-fondator; revista literară „Litera Nordului”,-director-fondator; revista „Săptămâna politică”,-director-fondator; Editura George Coşbuc,-director-fondator.

Prezent volume colective:
„Suverana clipă, 1980, Bistriţa; Spaţii posibile, Bistriţa, 1982; 30-Cenaclul literar „George Coşbuc”, Ed. Aletheia, Bistriţa, 2991;Scriitorii Cetății, antologie, Ed. George Coşbuc, 2004; Scriitori Bistriţeni, 2007, Ed. George Coşbuc; Pretexte-Dicţionar-almanah al Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, Ed. Eikon, Cluj-N., 2009; Solidaritate şi toleranţă, antologie, Ed. Răsunetul, 2009; Al nouălea cer, Antologia Grupării de scriitori „Litera Nordului”; Piaţa aurarilor, poeţi sibieni, antologie de poezie, întocmită de Ioan Radu Văcărescu, 2019; Antologie de cultură şi artă “Solteris”, Editura Ex Ponto, 2010, Conexiuni, antologie de proză, Editura Karuna, 2010; Antologia prozei scurte Transilvane actuale, Ovidiu Pecican, Editura Limes, 2011.

Opera tipărită:
George Coşbuc, Poezii uitate, antologie, 1991, (Apariţia cu nr. 1 a Editurii George Coşbuc); Teatrul din munţi, eseu, 1995, Ed. George Coşbuc;Anotimpul viperelor, roman, 1996, Ed. George Coşbuc; Întemeietorii, roman, 1998, Ed. George Coşbuc ;Evanghelia iubirii, antologie de poezie creştină, Ed. George Coşbuc, 1999; Cântările Bisericii, antologie de poezie creştină, Ed. George Coşbuc, 1999; Adevărata putere, roman, 2000, Ed. George Coşbuc; Fratele meu Cain, proză scurtă, 2003, Ed. George Coşbuc; Ultimul înger, roman, 2003, Ed. George Coşbuc; Social-democraţii transilvăneni şi problema naţională, eseu, 2004, Ed. George Coşbuc; Dureri ascunse, proză scurtă, 2004, Ed. George Coşbuc; Clipe furate timpului, publicistică, 2006, Ed. George Coşbuc; În umbra puterii, proză scurtă, 2005, Ed. George Coşbuc; Acel fel de dragoste, proză scurtă, 2007, Ed. Ardealul; Stele ucise, roman, 2007, Ed. George Coşbuc; Istoria credinţei penticostale, vol. I – Încercările, Ed. George Coşbuc, 2008; Galaxia luminii-Telciul literar şi artistic, istorie literară, Editura George Coşbuc, 2008; George Coşbuc-Dincolo de cuvinte, vol.1 „Anii de ucenicie”, 2008; George Coşbuc-Dincolo de cuvinte,volumul 2 „Juneţea poetică”, (integrala poeziei de tinereţe coşbuciană), Bistriţa, Editura George Coşbuc, 2009; Pretexte literare, Editura George Coşbuc, 2009; Al nouălea cer, Antologie a Grupării de scriitori „Litera Nordului”, Ed. George Coşbuc, 2009; Dincolo de iubire, versuri, Ed. George Coşbuc, 2009; Istoria credinţei penticostale, volumul II, Mai strălucitor ca soarele, eseu, Ed. George Coşbuc, 2009; Scriitori români la frontiera Mileniului III, Dicţionar critic, Ed. George Coşbuc, 2009; Peregrin între lumi, jurnal de călătorie, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2011; George Coşbuc-Dincolo de cuvinte, vol. III, Academicianul, 2009; Miros de trandafiri sălbatici, proză, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2013; Săraca Românie, proză, Editura TipoMoldova, 2013; Comuna Şant, repere monografice interbelice, Editura George Coşbuc, Bistrita, 2014; “Ard Pădurile” sau Bătălia pentru resurse”, proză, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2014; Teatrul Nescris “Constantin Iugan”, vol. I+II, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2014; Ghidul Gospodăriei ţărăneşti din zona montană, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2015; Scrisorile unui anonim, Ed. George Coşbuc, 2015; Să facem cooperative!, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2016; “Revoluţiile” şănţenilor -luptele lor pt. recuperarea pădurilor grănicereşti-, Ed. George Coşbuc, 2017; Visuri albe, roman, Ed. George Coşbuc, 2017; Paşi spre lumină, Portrete şi eseuri, Editura George Coşbuc, 2017; Muntele, eseuri, Editura George Coşbuc, 2017; Istoria învățământului în comuna Șanț, Editura George Coșbuc, 217; Păstoritul alpin în ținutul grăniceresc năsăudean, Editura George Coșbuc, 2018.

Prezent în dicţionare şi volume:
Tit Liviu Pop, Ex libris, Scriitori contemporani, 2004; Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane 1941-2000; Teodor Tanco, Dicţionarul literar Bistriţa-Năsăud, 1992, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca; Chenare umane care nu se uită, Vasile Jimboreanu, Editura George Coşbuc, 2003; Dicţionarul presei Bistriţa-Năsăud, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca; R.M.V. Jimboreanu, Chenare umane care nu se uită, Ed. George Coşbuc, 2004; Rădăcini împrumutate, Menuţ Maximinian, Editura Karuna, 2009; Pe bază de lectură, Recenzii, comentarii, prezentări, Elena M. Câmpan, Editura Nico, 2010; Vremea sintagmelor, Menuţ Maximinian, Editura Karuna, 2010; Stop reportofon!, Menuţ Maximinian, Editura Karuna, 2011; Dicţionarul scriitorilor români contemporani, Editura TipoMoldova, 2016.

PREMII ȘI DIPLOME:
Premiul I la Concursul național de literatură, pentru nuvela POATE MUNTELE, București 1983, București; Premiul II la Concursul de proză ”Afirmarea”, Satu Mare, 1984; Premiul „LIVIU REBREANU”, la Saloanele Rebreanu, pentru romanul ÎNTEMEIETORII; Premiul de debut al Editurii Cartea Românească pentru nuvela „POATE MUNTELE”, 1986; Premiul pentru romanul ADEVĂRATA PUTERE la Festivalul Naţional George Coşbuc, 2003;
Diploma de merit a Societăţii literare ”George Coșbuc”, pentru volumul ”Constelația luminii”, eseuri, Cluj-Napoca, 2008; Premiul Societății Scriitorilor din Bistrița-Năsăud pentru Dicționarul ”SCRIITORI ROMÂNI LA FRONTIERA MILENIULUI III, VOL.I, BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2009; Diplomă de Excelență, Clubul Artelor ”Solteris”, Constanța, 2010; Premiul special al ”Colocviilor George Coșbuc” -Festivalul Național de Poezie ”George Cășbuc”, Ed. a XXX-a, pentru trilogia de istorie literară ”GEORGE COȘBUC”-DINCOLO DE CUVINTE”, 2014; Diplomă de Excelență, INCE-ACADEMIA ROMÂNĂ, 2017.

Membru al Asociaţiei Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, al Uniunii Ziariştilor Profesionişti şi al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *