Anca Sîrghie

Anca Sîrghie

4 ianuarie 2019 Membri 0

ANCA-DOINA SÎRGHIE

Critic și istoric literar, eseist, memorialist, publicist, teatrolog și biblioteconomist.

-Născută la 9 februarie 1944 în Braşov, România.
Absolventă în 1967 a specialității Limba şi Literatura Română la Facultatea de Filologie din Cluj, unde în perioada 1976-1981 a fost doctorandă. La 9 mai 1981: Doctorat cu teza „Radu Stanca – Studiu monografic”, lecturată și de Andrei Pleșu sau Constantin Noica, filosoful care a apreciat că această lucrare “face dreptate unui mare spirit”.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:
Octombrie 2007- 30 septembrie 2018- Conferenţiar la Universitatea “Alma Mater”, Sibiu.
Februarie 1997 –oct. 2007 Conferenţiar, Facultatea de Litere şi Arte, din Universitatea “Lucian Blaga”,Sibiu.
1996 –2004- Profesor asociat la Universitatea de Teatru, Tg. Mureş
1990-1992 – Inspector de specialitate, Ministerul Învăţământului și Științei, Direcţia Perfecţionare, Profesor de limba şi literatură română, Colegiul Naţional „Sf.Sava”, Bucureşti
1981-1982 – Profesor asociat, Facultatea de Litere, Sibiu.
1967-1996 – Profesor de limba şi literatura română, Liceul „Gh.Lazăr”, Liceul German,
Liceul Economic din Sibiu.
ACTIVITATE DE CERCETARE LITERARĂ:
În domeniul istoriei literare, al teatrului, al culturii şi biblioteconomiei, al didacticii a scris aproximativ 400 articole şi studii, publicate în presa de specialitate şi în cea culturală din România şi din străinătate. A fost primită în organizații naționale:
1995- în UNITER, prestigios organism al vieţii teatrale româneşti.
2003-atestare ca expert în Carte veche românească
2005- în Uniunea Scriitorilor din România
2007- în ASTRA, Sibiu
2008- în Asociaţia pentru istoria presei din România.
2012- în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
1990, 31 ianuarie, până astăzi-președinta Ligii Culturale la Sibiu, cu o activitate neîntreruptă, realizând proiecte de anvergură națională și internațională.

CURSURI UNIVERSITARE PUBLICATE :
1. Lectura şi studiul. Introducere în psihopedagogia lecturii şi a studiului, Editura Alma Mater, Sibiu, 2000 – 2002. 2. Biblioteci de specialitate. Editura Alma Mater, Sibiu, 2002.
3. Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, 2004.
4. Literatura universală şi comparată, ( în colaborare cu lector univ. Dumitru Chioaru), Editura Alma Mater, Sibiu, 2000, 2001. 5. Introducere în biblioteconomie. Completarea colecţiilor., Editura Alma Mater, Sibiu, 2002. 6.Pagini din istoria bibliotecilor, Biblioteci celebre ale lumii, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002. 7. Carte veche românească, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002. 8. Relaţiile cu publicul în bibliotecă, Editura Alma Mater, Sibiu, 2008. 9.Utilizatorii bibliotecilor, Editura Alma Mater, Sibiu, 2003. 10. Din istoria presei româneşti, Editura Technomedia, Sibiu 2004. 11. Edituri şi colecţii editoriale, Editura Technomedia, Sibiu 2004. 12. Metodologia cercetării ştiinţifice şi instrumentele ei, Editura Alma Mater, Sibiu, 2005; ediţia a 2-, Editura Technomedia, Sibiu, 2006.13. Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Alma Mater, Sibiu, 2009.

CĂRŢI PUBLICATE:

1. Radu Stanca – Ipostazele omului de teatru, Casa de Presă şi Editura Tribuna, Sibiu 1996 ;
2. Memorandistul Nicolae Cristea şi epoca sa – Culegere de studii, Casa de Presă şi Editura Tribuna, Sibiu 1996; 3. Învăţământul universitar biblioteconomic din Sibiu la 15 ani, Editura Tehnomedia, Sibiu, 2006. 4.5. Întâlnire pe calea undelor. Interviuri radiofonice despre scriitori români. 2002-2008,vol.1, 2008, vol. 2, 2018 Editura Technomedia, Sibiu.
6. Literatura pentru copii în contextul beletristicii româneşti. Sibiu: Edit. Alma
Mater, 2008. 7. Lucian Blaga și ultima lui muză. Editura Technomedia, Sibiu, 2015, cu Premiul “Oct. Goga” al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu. 8. Radu Stanca. Evocări şi interpretări în evantai, Editura Technomedia, Sibiu, 2016. 9. 10. America visului românesc,vol.1, 2017, vol.2, 2018, Editura D*A*S, Sibiu.

PREFEȚE: 1. Ioan Slavici, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, ş. a. în dialog cu Septimiu Albini. Pref. Anca Biţu Sîrghie. În: Manuscriptum, 1988, 19, nr.4, p.28-43.2.  Fascinaţia antinomiei apolinicului cu teluricul, la  Gh Apetroaie, Dimineaţa serii. The morning of the Evening, ADE-PRINT, Sibiu-Hermannstadt 2007, p. 5-6. 3. Acest hybris neîmblânzit-condeiul, la Confluențe lirice. Antologie de poezie și proză, Editura Pim, Iași, 2012,p. 5-8.
O interesantă acrobatică a gândului celest la Radu Chialda, Ramona Bratu, Despre îngeri la taclale, vol. II, Editura Casa Dosoftei, Iași, 2012, p.5-7. 5. Aurel Cioran sau pragurile unui destin românesc, la Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, p.5-17. 6. Prin cetatea de umbre a antumelor lui Radu Stanca, la Radu Stanca, Dăltuiri,  Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2012, p.V-XXIX. 7. O radiografie epică a societății românești în perioada tranziției, la Adi Travadi, Răscrucea, Editura  TechnoMedia, Sibiu, 2013, p.5-27. 8. Un rodnic allegro în ritmicitatea creatoare a criticului muzical Costin Popa, la Opera măiastra, Editura ARVIN PRESS, București, 2014, p. 7-11. 9. Un pelerin prin lumile cuvântului, la Mircea Ștefan, Prefix 101, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2014, p. 7-14. 10. Caleidoscop al românilor americani din Michigan. O carte eveniment, la Ştefan Străjeri, vol. Românii americani de la Marile Lacuri, Peste 100 de ani de prezenţă românească în stattul american Michigan, Editura Anamarol, Bucureşti, 2014, p. 1-9. 11.  În Sibiu, la 95 de ani ai nemuririi lui Radu Stanca, la vol. Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai, Editura Techno Media, Sibiu, 2016., p. 11-20. 12.  Povestea unor colibe ca realitate istorică arhetipală, la Cristian Medelean, La colibe, Editura D.A.S., Sibiu, 2016, p.  5-11. 13. Acrobația imaginarului în poezia lui Dumitru Ichim, la Maria-Daniela Pănăzan, Poezia lui Dumitru Ichim. Eseu monografic, Editura Crono Logia, Sibiu 2017, p. 5-16. 14.  The American Dream, la Anca Sîrghie,  America visului românesc, Editura D.A.S., Sibiu, 2017, p.5-9.  15.  Linii de portret liric, la Adi Travadi, Florile iernii. Gânduri la ore nocturne, Editura D*A*S*, Sibiu, 2017, p.3-6. 16. Poezia cercului restrâns, la Alexandru Marian –Almar, Dor și gând și vis, Editura D*A*S, Sibiu, 2018, p.3-14.

ÎNGRIJITOR DE EDIȚII: 1.Nicolae Cristea. File de memorialistică. Jurnal , Casa de Presă şi Editura Tribuna, Sibiu,1996, 1998; 2. Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2012. 3.Radu Stanca, Profil spiritual, vol.1-2, Fundația Națională pentru Știință și artă, București, 2015. 4.Nicolae Cristea, Meditațiuni politico-istorice. Spre Marea Unire-, Editura D*A*S, Sibiu, 2018.

ÎN PUBLICISTICĂ:
Redactor la: revista „Lyceum”, la Liceul „Gh. Lazăr” din Sibiu 1968-1980 și revista „Hermes” de la Liceul Economic Sibiu 1979-1980, suspendată din motive de economie socialistă după primul număr;

2. Redactor-șef la Lumina slovei scrise, vol. I., Sibiu, 2003; vol. II., Sibiu, 2004; vol. III, Sibiu, 2005; vol. IV, Sibiu, 2006.Sub titlul bilingv Lumina slovei scrise,/ The glow of the writ, a apărut vol. V, Sibiu, 2007.Au urmat Lumina slovei scrise, vol. VI, Sibiu, 2008, vol. VII, 2009, vol. VIII, 2010, vol. IX, 2011,vol. X, 2012, vol.XI, 2013, vol.XII-2014, vol. XIII-2015, vol. XIV-2015, vol. XV-2016, vol. XVI-2016, vol. XVII-2017, vol. XVIII-2017, vol. XIX- 2018, vol. XX-2018.

3.Activează în colectivele redacționale ale revistelor “Ardealul literar”, Deva și “Caligraf”,Tr. Severin, „Destine literare” Montreal, Canada, „Origini”, U.S.A.

4. Este director onorific la “Miorița USA” din Sacramento, California.

Din 1972 când a debutat în revista “Transilvania” și în ziarul “Tribuna” la Sibiu, a scris peste 400 de studii de istorie literară, eseuri, articole, recenzii de carte şi cronici de spectacole teatrale, reportaje, interviuri etc., fiind prezentă în publicații literare și culturale din România și din străinătate.

CONFERINȚE ȘI COMUNICĂRI PE TEME LITERARE ȚINUTE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE.
Selecție:
– Lucian Blaga şi destinul universitar al lui Constantin Noica, la Sesiunea ştiinţifică, Zilele
Lucian Blaga, ediţia a VI-a din 6/8 mai, 1996, la Cluj-Napoca;
-Lucian Blaga şi Cercul literar de la Sibiu, la Sesiunea ştiinţifică, Zilele Lucian Blaga, ediţia
a VII-a din 9-10 mai 1997 la Cluj-Napoca;
-Relaţia lui Lucian Blaga cu Emil Cioran de la admiraţie la contestare, în Sesiunea ştiinţifică
Colocviile Emil Cioran, la Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Sibiu, aprilie 1999;
-Apropieri elective între doi bibliotecari- Lucian Blaga şi Valeriu Anania, la
ştiinţifică Zilele Lucian Blaga din mai 1999, Cluj-Napoca;
– Semnificaţii semantice ale spectacolului în stil Beijing, în Sesiunea ştiinţifică jubiliară de
aniversare a 55 ani de activitate la Universitatea de artă dramatică Tg.Mureş, 24-25 noiembrie
2001;
– Memorandistul Nicolae Cristea la centenar. Apropieri între cei doi oameni politici români-
Nicolae Cristea şi Vasile Lucaciu. la sesiunea omagială „Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922)
Memorandum (1892)”, Satu Mare – Baia Mare, 30 –31 mai 2002;
Traducerea şi diortosirea Bibliei, pusă în circulaţie în spaţiul culturii româneşti. Perspectivă istorică, la sesiunea Valori bibliofile în patrimoniul cultural naţional. Cercetare şi valorificare, Ploieşti, 21-23 noiembrie, 2003;
– Turneul parizian al “Companiei de Minuits” de la Sorbona în Transilvania, la Sesiunea
internaţională de comunicări ştiinţifice Târgu-Mureş Şcoli europene de teatru, din 22.10,
2003.
Mihai Eminescu, Ion Creangă şi Veronica Micle- prieteni pentru eternitate, la aniversarea de la Biblioteca „Astra”Sibiu, de vineri, 4 iunie 2004;
Un manuscris eminescian necercetat, la Simpozionul Naţional Eminescu –carte-cultură-civilizaţie, Botoşani, 13-15 iunie 2004;
Cataloage de incunabule in Biblioteca universitara Michigan din Ann Arbor MI, la Sesiunea Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional, Târgovişte 4-6 noiembrie, 2004;
– De la marea Biblioteca Alexandrina din Egipt la replica ei modernă, la Sesiunea ştiinţifică de la Biblioteca orăşenească “Liviu Rebreanu” din Aiud, 28 mai 2004;
– Lucian Blaga de la Gura Râului la „Bocca del Rio”, la a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”de la Sebeş-Alba, 6-8 mai 2005;
– La ville de Sibiu, capitale culturelle européenne en 2007, un argument pour l’entré de la Roumanie en U.E. conferinţă ţinută la Asociaţia Gironde-Roumanie.Echange et culture, 12 mai 2005, Bordeaux;
De la bibliotecile antice la Alexandrinele mileniului III,conferinţă prezentată la Reuniunea bibliotecarilor judeţului Vaslui, în 23 august 2005 , la Vaslui;
Actualitatea bibliotecilor antice, la Ziua Bibliotecii judeţene Timiş, Biblioteca de la tradiţie la perspective, din 14-15 septembrie 2005 la Timişoara, sesiune de anvergură internaţională prin prezenţa unui conferenţiar din S.U.A., la care am activat şi ca moderator;
Festivalul internaţional de teatru de la Sibiu, în cadrul Festivalului internaţional de teatru Du théâtre francophone à l’ Europe, Bacău, Tescani, Oneşti, 31 octombrie- 6 noiembrie 2005, conferinţă publicată în vol. Espaces de la fiction. Publication du groupe de recherche Espace(s) de la fiction. 1. Le théâtre et son discours, Edu Soft, p. 208-224;
Sibiu, capitale culturelle européenne en 2007, conferinţă ţinută la Centre Social de Thouars în 28 aprilie 2006, la Association Gironde Roumanie Echange et Culture;
De la Gura Râului la „Bocca del Rio” de Lucian Blaga, comunicare ţinută în 19 mai 2006 la Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Litere şi Arte, Sibiu;
Mihai Eminescu şi monarhia română, conferinţă susţinută în 15 iunie 2006 la Cercul Militar Sibiu;
Relaţia lui Mihai Eminescu cu Monarhia României in lumina unui manuscris necercetat, la Simpozionul God in the Poetry of Europe’s Last Romantic, Mihai Eminescu, organizat de The Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality, New York şi The Boston Theological Institute la Harvard Divinity School, în 13-14 ianuarie 2007.
Parisul în viziunea lui Honoré de Balzac, la colocviul ALGCR Marile orașe și literatura din 13-15 iulie 2007, Sibiu.
– Portretizări contemporane în relaţie cu dimensionarea genialităţii eminesciene, la Simpozionul “Mihai Eminescu” Relevanţa lui Mihai Eminescu în cultura română contemporană, la Consulatul General al României din New York, 12 ianuarie 2008.
-Adolescenţa unui geniu(A teenage Genius) Mihai Eminescu, a power point presentation, la Two Anniversaries:Eminescu and Cuza, la Troy Public Library Cultural Arts, Romanian Heritage Association, Michigan, S.U.A. în 24 ianuarie 2008.
-Coordonate etice si spirituale ale profilului publicistic la transilvăneanul Nicolae Cristea, la Primul Congres Naţional de Istorie a Presei, din 28-30 martie 2008, Arad-Macea.
-Power point presentations of Eminescu Portraits affirming The Genius of the future poet-creator la Education and Academic Research Structures of the Knowledge-based society, Universitatea Alma Mater, Sibiu, 22-24 mai, 2008
– Heritage of Mihai Eminescu photographic images, la Education and Academic Research Structures of the Knowledge-based society, Universitatea Alma Mater, 22-24 mai, 2008.
-Anotimpurile receptării motivelor creştine din opera eminesciană. La Consulatul General al României din New York, S.U.A., 16 ianuarie 2010.

-Mihai Eminescu și Regele Carol I al României. La Clubul „Dialog” de la Universitatea “Alma Mater” din Sibiu, 15 iunie 2010.

-” Cuvântul ce exprimă adevărul” în concepția poetică și publicistică a lui Mihai Eminescu. La Simpozionul internațional de Literatură Comparată, Literatura și politicul, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, 22-25 iulie 2010.

-„The Truth Expressing Word” in the Poetry and Journalistic Writings of Mihai Eminescu. La Congresul internațional ISSEI, Universitatea Cankaya, Ankara, Turcia, 1-6 august 2010.

-Valențe literare în revista “Ființa românească” de la Paris (1963- 1968). La Simpozionul internațional Întoarcerea în Ithaca. Cultura românească din exil și din afara granițelor: Realizări, recuperare, restituire. Universitatea din Craiova, Centrul universitar Drobeta Turnu-Severin, Facultatea de Litere, Catedra de Filologie, din 8-10 octombrie 2010.

– Folclorul literar românesc între un trecut strălucit și un viitor incert. Valențele didactice ale ghicitoarei. La Institututl de Științele Educației, Chișinău, 30 noiembrie 2010.
-George Barițiu și Nicolae Cristea, doi astriști în polemică, la ASTRA la 150 de ani, sesiune jubiliară, 4 octombrie 2011.

ORDINE
Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” în gradul de CAVALER, se conferă d-nei consilier local Anca Sîrghie în semn de înaltă apreciere pentru buna gospodărire a municipiului Sibiu-Capitală Cultural Europeană 2007- şi pentru devotamentul pus în slujba cetăţenilor, obţinând rezultate semnificative în privinţa dezvoltării urbanistice, economice şi social-culturale, Bucureşti, 27 decembrie 2007.
MEDALII
-Medalia de Cavaler oferită de CONNETABLIE DE GUYENNE, în Franța, în august 2000.
-Medalia Asociațiunii ASTRA. Se acordă din parte Asociațiunii Transilvane pentru Literatura română și cultura poporului român D-nei Conf. Univ. Dr. Anca Sîrghie cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 70 de anu, ca simbol al gratitudinii noastre pentru meritele deosebite în implementarea activității Asociațiunii ASTRA și promovarea unui învățământ academic modern.Sibiu 11 februarie 2014, Președintele Asociațiunii, Prof. univ. dr. Dumitru Acu.
-MEDALIA UNIVERSITĂȚII “ALMA MATER”-47-, Doamnei Conf. univ.dr. ANCA SÂRGHIE, pentru prestigioasa activitate desfășurată în spațiul European al învățămîntului aplicativ, dinamic, creativ și remarcabil aport în domeniul științelor socio-umane în peste 47 de ani de MUNCĂ-ȘTIINȚĂ-CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ.Sibiu, 09.02. 2014

PREMII:

1. PREMIUL „RADU STANCA” se acordă de către Revista EUPHORION Doamnei Anca Sîrghie cu prilejul Simpozionului ”Cercul Literar de la Sibiu și cultura europeană”, 19-20 mai 2006, Sibiu.

2. Premiul „BIBLIOS” la Festivalul Internațional “Lucian Blaga” de la Lancrăm-Sebeș-Alba Iulia, ediția a XXIII-a din 8-9 mai 2009. Premiul acesta a fost acordat pentru activitatea în domeniul biblioteconomiei, precizându-se că a format la Sibiu mai multe generații de specialiști ai domeniului, unii profesând cu succes în țări străine precum Canada, SUA, Italia, Germania si Franța.

3. PREMIUL SPECIAL”Amicii liricii”, conferit de Juriul Cenaclului „Păstorel Teodoreanu” , Montreal Canda, în 12.07 2013. Pentru certul profesionalism al concepției și compoziției, glazurat cu nelipsitele trăsături ale imaginației, spontaneității și inspirației, calități confirmate de fiecare dată în presa scrisă sau în prezentările radio-televizate ale activităților comunității românești din acest spațiu geografic. Ion Datcu-coordonator proiect.

4. PREMIUL “OCTAVIAN GOGA” se acordă scriitoarei ANCA SÎRGHIE din partea UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA SIBIU, în 22 mai 2016 pentru cartea Lucian Blaga şi ultima lui muză, publicată la Editura TechnoMedia din Sibiu, 2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *